Karoliina Kähönen

On mahdollista luoda matalan kynnyksen sote-uudistus

Keskellä mitä tahansa tiukkaa tilannetta on hyvä pysähtyä ja yrittää katsoa tilannetta vähän kauempaa. Sellainen hetki on sote-uudistuksen kohdalla. Lähestyvät vaalit sekä uudistukseen liittyvät taloudelliset ja valtapoliittiset intressit ovat jumiuttaneet uudistuksen. Itse pääasia eli järjestelmän kehittäminen on jäänyt taistelutantereelle osapuolten murjomana.

Yli kymmenen vuotta kestäneessä sote-uudistuksessa on yritetty ratkaista liian monta asiaa yhdellä kertaa. Toteutus on tapahtunut vallassa olevien poliitikkojen agendojen lähtökohdista, ei asukkaiden tarpeisiin pohjautuvilla palveluratkaisuilla. Hallituksen mallissa olevat riskit ovat liian suuret ja vaikeasti hallittavat. Kansanvaltaisuus toteutuu osittain vaaleilla valitun valtuuston myötä, mutta ehdotettu itsehallintomalli on pääosin vesitetty – esimerkiksi niin, että valtio turvaa lopulta niiden rahoituksen eikä syntyneillä alueilla ole verotusoikeutta.  


Mutta ei ole mitään syytä eikä varsinkaan järkeä hirttäytyä ehdotettuihin suuriin kokonaisuudistuksiin ja lopettaa keskustelua juuri nyt. Päinvastoin, lähestyvistä vaaleista huolimata olisi vastuullista jatkaa yhteisen ratkaisun etsimistä. Siksi keräsimme kasaan eri alojen asiantuntijoita, joilla on ymmärrystä ja innostusta sosiaali- ja terveyspolitiikan toimivista ratkaisuista. Emme hakeneet mitään mullistavaa uutta ratkaisua, vaikka projekti oli kunnianhimoinen. Päämääränä oli asteittainen ja hallittavissa oleva sote-uudistus, joka ei loisi esimerkiksi välitöntä tarvetta uusille hallintoelimille, vaan muutos tehtäisiin käyttämällä olemassa olevia rakenteita. Tavoitteena oli ennen kaikkea se, että malli tarjoaa uuden tavan ajatella uudistusta. 


Pohjaehdotuksessa terveyskeskukset liitettäisiin nykyisiin sairaanhoitopiireihin ja sosiaalitoimi jäisi kuntien vastuulle. Lääkärikäyntien Kela-korvausta nostettaisiin väliaikaisesti. Sairaanhoitopiireistä tehdään ”piirikuntia” ja niihin  tulisi vaalit – ja lopulta olisi välttämätöntä antaa syntyneille ”piirikunnille” myös verotusoikeus.  Valtio toimisi alussa uudistuksen käynnistäjänä, jatkossa sen rooli on mahdollistaa terveiden sote-markkinoiden kehitys.Valinnanvapaus kannattaisi toteuttaa vaiheittain. Ensin sosiaalihuoltoon ja kokeilujen jälkeen terveyskeskukset liitettäisiin valinnanvapauden piiriin. Matalan kynnyksen sote on huomattavasti markkinalähtöisempi kuin hallituksen esittämä, koska etenkin sosiaalipalveluissa palvelun tuotantoon voivat osallistua myös pienemmät toimijat. Mallissa integraatio tapahtuu terveyskeskusten ja sairaaloiden toiminnoissa, jossa on laajasti ja pitkään todettu olevan suurimmat tehostamispotentiaalit. 

Ennen kaikkea mallimme on vaiheittainen ja joustava – ehdotuksen koko tausta-ajatus on, että se ei vaadi suuria tai nopeita mullistuksia, mutta samalla siinä on olemassa selkeä ja hallittavissa oleva kehityssuunta. Sote-uudistusta pitää alusta saakka kehittää niin, että siinä on löydettävissä vastauksia esimerkiksi EU-notifikaatioon tai  perustuslakiin liittyviin ongelmakohtiin. Jos haluamme, on löydettävissä tapoja aloittaa uudistus nykyisillä rakenteilla. Matkan varrella pitää vain kuunnella niin palveluntuottajien kuin niiden käyttäjien eli meidän kaikkien ääntä: mikä toimii ja mikä ei.


Politiikassa on totuttu siihen, että kaikki asiat pitää ratkaista kokonaisvaltaisesti etukäteen. Ehdotusten ja toimeenpanojen pitää olla yksityiskohtaisia ja kiveen hakattuja. Se ei enää toimi. Vaativampaa mutta lopulta järkevämpää olisi nykymaailmassa käyttää sellaisia tapoja uudistaa yhteiskuntaa, joissa ollaan valmiita etenemään joustavin ja pienin askelin. Se tarkoittaa jatkuvaa neuvottelua ja vaatii sekä osapuolilta luottamusta toisiinsa että uudenlaista osaamista. Samalla syntyy kuitenkin myös laajempaa luottamusta. Yhden suuren lakipakettitaistelun sijaan voimme alkaa siirtyä kohti poliittista kulttuuria, jossa neuvottelu on jatkuvaa ja päätöksenteko perustuu todellisiin kokemuksiin uusien lakien ja toimintamallien vaikutuksista.  

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat